Obiekty
Orlik przy ZSEiS Elektronik, ul. Staszica 2, Zieloana Góra

Projekt i wykonanie: cogitech group